Chùa Bà Nước Mặn
Chùa Bà Nước Mặn
Chùa Bà Nước Mặn
Chùa Bà Nước Mặn

Chùa Bà Nước Mặn Yêu cầu

Xếp hạng đánh giá

Giới thiệu

Chùa Bà Nước Mặn, một điểm đến tâm linh nổi tiếng suốt ba thể kỉ từ XVI đến thế kỉ XVIII, nơi đây lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần to lớn của vùng Nước Mặn. Hàng năm lễ hội đô thị Nước Mặn được tổ chức rất lớn trong ba ngày: Ngày cuối tháng giêng âm lịch và ngày 1 ngày 2 của tháng 2.

Hình ảnh

Gọi ngay cho chúng tôi!